Wilujeng Sumping Di "Media" na Urang Sunda

Bissmillahirrochmaanirrochiim. Sadayana Wartawan Media Soara Sukapura Indonesian Online News di Bahanan Kartu Identitas (Id Car) sareng di larang ngalanggar kana Kode Etik Journalistik Indonesia Sareng kedah Taat Tumut kana UUD 1945 sareng tunduk dina Aturan UU No 40 Tahun 1999 ( kanggo Pers Journalis Indonesia) sareng ka simpatisan ( Nara Sumber) di larang masihan barang , boh bilih aya Fitnah anu teu di harepkeun.

Kamis, 08 September 2011

MEDAL MEDIA ANYAR "SOARA SUKAPURA ONLINE NEWS"

Kota/ Kabupaten Tasikmalaya: sson/ Rizal.
Soara peuting nu jempling, di sisi lemur , ngabedakeun soara nu osok ka dangu di Kota-Kota gede, soara hate parawan nu karek nincak "Aqil" baleg , nu melang ngagerendeng sukma Asalna tina gerentes jatining "Sanubari".
Soara Sukapura Online News , hadir di tengah-tengah "Persaingan" Media ( Bewara ) anu tumuwuh campuh lir nyurugna cai "Curug" nu Ngageterkeun sukma urang Sunda , nu ukur-ngahuleng ningali Budaya sunda nu geus "Katoler" ku zaman.
Dina Tahun ieu (2011.M atawa- 1432.H) Kaping 8-September-2011 Lahir, Media Soara Sukapura Online News , nu baris "Berjuang" Ngabewarakeun kajadian-kajadian nu "Patula-patali" jeung kagiatan "Urang Tasik,sareng sabudeureunanana".
Mukoddimmah ieu mudah-mudah an tiasa ngawakilan kana "Gerendengna" hate anu Wening,sareng muga Alloh SWT ngaberkahan kana Jalan kahurip sareng kahirupan Urang sadaya,anu teu petot Nyungkeun Ka AnjeNA . ( Rizal) 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar